Primirea aplicaţiilor:                                                                  23 februarie - 18 martie 2016

Preselecţia aplicaţiilor:                                                              19 - 20 martie 2016

Perioada de feedback pentru proiectele trecute                       20 martie 2016

de preselecție: 

Interviuri:                                                                                  21 - 24 martie 2016

Selecţia aplicaţiilor:                                                                   26 - 27 martie 2016

Anunţarea proiectelor selectate:                                                28 martie 2016

Contractare:                                                                              29 - 31 martie 2016

Training pentru echipele proiectelor selectate (project              29 - 31 martie 2016

management / comunicare / financiar / raportare /

antreprenoriat social)